[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Słowo od Redakcji     ROZPRAWY I ARTYKUŁY   Anna Antas W przestrzeni subkultur. Metafory ontologiczne w tekstach piosenek zespołów metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku Bogusław Bogusz Humour of the Poles and other Europeans in a television programme “Europe Can Be Liked” Patryk Borowiak „Hebros niosący srebro…”, czyli o płowdiwskich hydronimach i innych nazwach związanych z wodą Małgorzata Bortliczek Tabuizowanie starości w reklamach kosmetyków Jadwiga Burda Prawda i kłamstwo w wypowiedziach populistycznych ks. Marek Dzik Problem obecności Biblii w środkach masowego przekazu Urszula Gajewska Język religijny w badaniach filozoficznych, teologicznych i religioznawczych Wioletta Kochmańska Jeden mecz w dwóch odsłonach – język relacji radiowej a telewizyjnej (na przykładzie meczu siatkarskiej Ligi Mistrzów) Maria Krauz Incipity recenzji publicystycznych, czyli jak rozpocząć ocenę filmu Ałła Krawczuk Nauczyciel i uczeń w językowych relacjach grzeczności. Polskie formy adresatywne na Ukrainie Marzena Matyka Podręczniki do systemów klasycznych gier fabularnych jako gatunek (próba rekonstrukcji wzorca) Barbara Misztal Wykorzystanie niektórych elementów leksykonu metatekstowego w kształceniu humanistycznym Krzysztof Polok Kwestie nacechowania w języku sportu Robert Słabczyński Semantyka form czasowników trzeciej osoby w dyskursie szkolnym Katarzyna Woś Nazwy aptek w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Analiza semantyczna Maria Zielińska Sytuacje komunikacyjne a umiejętności tworzenia wypowiedzi przez młodych użytkowników języka polskiego na terenach Ukrainy Zachodniej DEBIUTY NAUKOWE Dawid Wal Konstrukcja zakończeń w podręcznikach dla sprzedawców Recenzje Kazimierz Ożóg Recenzja książki Agaty Małyski „Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012   Wskazówki dla Autorów

Skip to content