[wcas-search-form]

19.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1)2016

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Od Redakcji From the Editors ARTYKUŁY   WOJCIECH PASTERKIEWICZ, DARIUSZ BOBAK, MARTA POŁTOWICZ-BOBAK Przypadkowe odkrycia zabytków pradziejowych jako zagrożenia i szanse dla badań archeologicznych na przykładzie kolekcji artefaktów krzemiennych z Łęk Dukielskich FILIP MARCINIAK Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich ANDRIJ KHARUK Pociągi pancerne w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 – listopad 1920) OSKAR DOHLE Slaves for Hitler’s war. Polish forced labourers in Salzburg during World War II MAGDALENA ŁOBOS-KUBIś Opieka społeczna w Przemyślu w pierwszych latach po wyzwoleniu (1944–1950) DARIUSZ JAROSZ From the apartment for the worker to the apartment for Kovalsky: concepts and realities of housing in Poland in years 1918–1939 and 1944–1989 SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI Bezpieczeństwo państwa w exposé polskich premierów od Tadeusza Mazowieckiego do Beaty Szydło   ARTYKUŁY RECENZYJNE   PAWEŁ GRATA Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, red. K. Dąbrowski, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 288 ARKADIUSZ MACHNIAK Wojsko w Polsce „Ludowej”. Studia i materiały IPN, red. nauk. R. Klemen-towski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badaw-czego w Radomiu, Wrocław 2014, ss. 308   SPRAWOZDANIA   ANDRZEJ PIECZEWSKI Komunikat z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich”, Drohiczyn, 29–30 września 2016 r. ANNA KOŁOMYCEW Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. „Współpraca na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Instrumenty, doświadczenia i perspektywy”, Rzeszów, 24 października 2016 r. AGNIESZKA PAWŁOWSKA International conference “Images of Europe in Transition”, Kiev/Ukraine, 25th–26th november 2016. Conference report KRYSTYNA LEśNIAK-MOCZUK Forum Mediów Regionalnych, Rzeszów, 26 listopada 2016 r. JAKUB KWAK Sesja naukowa „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów, 19 grudnia 2016 r. Informacje dla autorów Information for the Authors

Skip to content