UR Journal of Humanities and Social Sciences

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” to kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyscypliną wiodącą dla kwartalnika jest historia. Do publikacji na łamach kwartalnika artykułów naukowych, polemik, źródeł,  recenzji i sprawozdań zapraszamy naukowców reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, których zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych. Gwarancją wysokiego poziomu prezentowanych w kwartalniku prac są: system podwójnego anonimowego recenzowania (double-blind review process), przestrzeganie zasad wykluczających zjawiska ghostwritingguest authorship, zespół redaktorów tematycznych stanowiących pierwszych wewnętrznych recenzentów zgłaszanych do publikacji tekstów. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach IndexCopernicus, CEJSH, DOAJ, Journal Seek. Czasopismo jest beneficjentem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój Czasopism Naukowych” (2022-2024). Kwartalnik był uczestnikiem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie czasopism naukowych” w latach 2019-2020.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski.

Wyświetlanie 1–20 z 29 wyników