[wcas-search-form]

20.52 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 4(13)2019

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
ARTYKUŁY
MAŁGORZATA KONOPNICKA,
Struktura społeczna i pochodzenie terytorialne uczniów Realschule w Sulechowie w latach 1787–1873 w świetle drugiej części księgi Sprawy szkolne z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
MARIOLA HOSZOWSKA, W trosce o polską wieś. Księżna Izabela Czartoryska i jej dydaktyczna opowieść o mieszkankach Dobromila. Z dziejów Macierzy Polskiej we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku
EWA CUBER-STRUTYŃSKA, Sprawa bombardowania KL Auschwitz w świetle wybranych opracowań
BOHDAN HALCZAK, Nabór pracowników do państwowych gospodarstw rolnych w województwie zielonogórskim w latach 1950–1956
GRZEGORZ BONUSIAK, Między nauką a szacunkiem dla zmarłych. Konflikt o szczątki Saamów w Szwecji
ELŻBIETA NIEROBA, Muzeum jako instytucja odpowiedzialna społecznie. Rola muzeum w debacie na temat zmian klimatycznych
MARCIN DĘBICKI, Wyczytane z rozkładu jazdy. Transgraniczne połączenia kolejowe Polski – portret ilościowy i wstępne tropy interpretacyjne
MAREK WÓDKA, Anthony D. Smith’s idea of the nation. Controversy around definitions
SPRAWOZDANIA
WIOLETTA ZAWITKOWSKA,
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Plus ratio quam vis. Profesor Jerzy Lesław Wyrozumski (1930–2018)”, Rzeszów, 4 listopada 2019 r.
JAROSŁAW KINAL, Sprawozdanie z ósmej edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Nova Socialna Edukacia Cloveka”, Preszow, 19 listopada 2019 r.
DARIUSZ KRÓL, 20-lecie utworzenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja „Rubieże kultur – kultury rubieży. Z badań nad archeologią Europy Środkowo-Wschodniej od młodszej epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza”, Rzeszów, 2–3 grudnia 2019 r.
BARTOSZ PASTERSKI, Sprawozdanie z konferencji „Procesy modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej”, Stalowa Wola, 5–6 grudnia 2019 r.
Wykaz recenzentów nr 1(10)/2019–4(13)/2019

Skip to content