[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3(16)2020

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, ARTYKUŁY, JOANNA NIKEL Ewolucja zawodu i kształcenia architektów w Niemczech od II połowy XVIII wieku do 1933 roku, DOMINIKA RYCHEL-MANTUR Członkowie Rządu Centralnego Tymczasowego Wojskowego Galicji– przyczynek do biografii zbiorowej, ŁUKASZ JANECZEK Przystąpienie dóbr koprzywnickich do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego jako egzemplifikacja trudności finansowych dóbr ziemskich w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku, ANNA JANICKA Zniszczenia i straty wojenne poniesione przez rolnictwo województwa krakowskiego w wyniku II wojny światowej, GRAŻYNA WOŹNY Generał brygady pilot Bolesław Feliks Stachoń (1897–1941). Przyczynek do badań biograficznych oficera i lotnika, RYSZARD GRYZ Episkopat wobec integralności ziem polskich po II wojnie światowej. Wybrane problemy z najnowszej literatury i źródeł, SABINA REJMAN Fotografie rodziny Mierów i Jędrzejowiczów z zespołu Archiwum Podworskie Mierów-Jędrzejowiczów w Staromieściu w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, DOMINIK BORATYN Charytatywna działalność gminnych rad młodzieżowych – analiza zagadnienia, KRZYSZTOF JAMROŻY Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego, RECENZJE, RAFAŁ KOLANO Іван Лисяк-Рудницький, Щоденники, wstęp Peter L. Rudnytsky, red. Ярослав Грицак, Франк Сисин, oprac. Ярослав Глистюк, Видавництво „Дух і Літера”, Київ 2019, ss. IV+689, 1 nlb., SPRAWOZDANIA, BARTOSZ PASTERSKI Sprawozdanie z konferencji naukowej „Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej”, Rzeszów, 4 czerwca 2020 r.

Skip to content