[wcas-search-form]

22.68 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(14)2020

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, ARTYKUŁY, MARCIN STARZYŃSKI „W zakresie historii średniowiecznej zapowiadał się jako gwiazda pierwszej klasy…” – o Romanie Grodeckim (1889–1964), uniwersyteckim mistrzu Jerzego Wyrozumskiego, JOANNA RUSIN Bohater w epoce „twardochodów”. Kreacja Romualda Traugutta w powieści Orzeł bielszy niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego, KRZYSZTOF BROŃSKI Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki), ŁUKASZ OSPARA Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampanii wyborczej Stronnictwa Narodowego w wyborach 1930 roku, JERZY GAPYS Niemiecka polityka gospodarcza wobec ziemiaństwa w Generalnym Guberna-torstwie w latach 1939–1945, ELŻBIETA RĄCZY Stosunki polsko-żydowskie we wschodniej części dystryktu krakowskiego w latach 1942–1944/1945. Kilka uwag o stanie badań i jego przyczynach, EDYTA CZOP „Co, znów się mają odbyć wybory, czy te co były w lecie się nie udały?” Wy-bory parlamentarne 1947 r. w świetle plotek i pogłosek, JAKUB KUJAWA Między propagandą a rzeczywistością – obraz hoteli pracowniczych na przykładzie regionu Kujaw i Pomorza 1950–1980, RECENZJE, MAREK BIAŁOKUR Patryk Tomaszewski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów, Wydawnic-two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, ss. 615, SPRAWOZDANIA, PAWEŁ BOROWY Conference report: Theory and practice in former medicine. Opposition or co-operation?, Wrocław, 14 December 2019

Skip to content