[wcas-search-form]

19.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 4(21)2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

ARTYKUŁY
GRZEGORZ BONUSIAK
Kilka uwag o historycznych fundamentach etnogenezy Friulów
MIROSŁAW KŁUSEK
Endeavours to intensity agricultural production in Austrian Galicia during World War II
MARCIN MICHNIOWSKI
Organisation of Lublin confinement institutions in 1939–1944 within the rami-fications of the German security apparatus
MACIEJ CESARSKI
Przeciążenie kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych seniorów w Polsce i liczebniejszych państwach UE (2007–2019)
GRZEGORZ ZACKIEWICZ
Kryzys konstytucyjny w Estonii w 2016 r.
KAROLINA TRZASKA
Instytucje szkolnictwa wyższego jako instrument walki z kryzysem (perspek-tywa Unii Europejskiej)
ARTYKUŁY RECENZYJNE
EDYTA MAJCHER-OCIESA
Marta Błąd, Sto lat reform agrarnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 281
Wykaz recenzentów 1–4/2021

Skip to content