[wcas-search-form]

20.52 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2)2017

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Spis treści ARTYKUŁY   MIROSŁAW KŁUSEK Kształtowanie się związków funkcjonalnych pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym a częścią gospodarczą wilanowskiej nieruchomości ziemskiej ARKADIUSZ MACHNIAK Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy w latach 1918–1939 wobec Związku Sowieckiego. Charakterystyka działalności zawarta w dokumentach Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego MAŁGORZATA GLIWA W orbicie KOR-u. Początki opozycji demokratycznej w Polsce południowo-wschodniej ANNA PATEREK Teoria i praktyka badań nad pomocą rozwojową w Niemczech MAREK DELONG Problem prawnej ochrony życia w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2011 DOMINIK SZCZEPAŃSKI Sekretariaty krajowe Unii Wolności jako przykład strategii partii opozycyjnej (1994–1997) JAROSŁAW KINAL Croudsourcing – próba deskrypcji zjawiska EMILIA KOTNIS-GÓRKA Lokalna telewizja internetowa jako medium wspomagające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach   RECENZJE EDYTA CZOP P. Bojarski, 1956 Przebudzeni, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016, ss. 455 KAMIL KOWALSKI S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016, ss. 366 MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm, Difin, Warszawa 2017, ss. 252   SPRAWOZDANIA WACŁAW WIERZBIENIEC Sesja naukowa „KOR bliżej…” (Rzeszów, 16 listopada 2016) TOMASZ KOZIEŁŁO Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli”, Rzeszów, 5–6 grudnia 2016 r. ELŻBIETA RˇCZY Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu PAWEŁ KORZENIOWSKI Sprawozdanie z konferencji „Między niebem a ziemią – współdziałanie sił po-wietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI w.”, Dęblin, 22–23 lu-tego 2017 r. Informacje dla autorów Information for the Authors

Skip to content