[wcas-search-form]

17.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(6)2018

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   BARTOSZ WRÓBLEWSKI Brytyjskie spojrzenie na rolę Żydów i Arabów w Palestynie w okresie powstawania Państwa Izrael w latach 1946–1948 DARIUSZ GRALA Refinansowanie zobowiązań kredytowych w warunkach niewypłacalności państwa na przykładzie PRL w latach 1981–1983. Fiasko planu ograniczenia zadłużenia Polski w świetle uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych PAWEŁ KUCA Spór o lustrację dziennikarzy w Polsce w okresie IV Rzeczpospolitej KRZYSZTOF JAMROŻY Praca socjalna z osadzonymi w więzieniach – realne założenie czy mglisty postulat? ANDRII SLIUSARENKO Conceptual organizational and functional models of the army special operations forces in the leading NATO countries NATALIIA KARPCHUK European Union information security practice: a ukrainian prospect   RECENZJE BARTŁOMIEJ K. KRZYCH Michał Heller, Jak być uczonym, wyd. II, wybór i opracowanie Małgorzata Szczerbińska-Polak, Copernicus Center Press, Kraków 2017, ss. 70, Michał Heller, Moralność myślenia, wyd. III rozszerzone, Copernicus Center Press, Kraków 2015, ss. 120   SPRAWOZDANIA HUBERT KOTARSKI Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Aktualne problemy społeczno-ekonomiczne polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”, Rzeszów – Lwów 15–17 listopada 2017 r.

Skip to content