[wcas-search-form]

23.76 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2(11)2019

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   JERZY KUZICKI Duchowni i duszpasterstwo polskiej emigracji w krajach Europy Zachodniej w I połowie XIX wieku. Przegląd problematyki badawczej TOMASZ GŁOWIŃSKI Koniec kresowego świata – miasteczko Wołożyn i jego dzieje do 1941 r. JOANNA JAROSZYK-PAWLUKIEWICZ System kontroli informacji w Hiszpanii w latach 1939–1945 MARCELI TURECZEK Zabytkowe dzwony z terenów Polski zachodniej i północnej. Problemy badań na tle zagadnienia strat dóbr kultury KRZYSZTOF MROCZKOWSKI Duńczycy w szeregach armii brytyjskiej w Mandacie Palestyny w latach 1946–1948 ROBERT SKOBELSKI Problem suwerenności Polski w okresie przemian Polskiego Października i kampanii przed wyborami do Sejmu PRL w 1957 roku MARTA SARA STEMPIEŃ Intensyfikacja przemocy w Nigerii – terroryzm czy walka o zasoby naturalne? Kontrowersje związane z działalnością zbrojną Fulanów oraz konfliktem mię-dzy społecznościami koczowniczymi a osiadłymi MACIEJ ULITA Evolution of ethical standards in the press policy of state higher education institutions RECENZJE PAWEŁ GRATA Michał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1918–2018. Tom 1: W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 230,   SPRAWOZDANIA SABINA REJMAN Sprawozdanie z konferencji „Symbols of Modernity. International workshop”, Rzeszów, 15–16 maja 2019 r. BEATA JAMRÓGIEWICZ Sprawozdanie z konferencji naukowej „Niecodzienna codzienność. Niepełnosprawność – choroba – starość doświadczana w rodzinie”, Rzeszów, 5 czerwca 2019 r.

Skip to content