[wcas-search-form]

21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2(3)2017

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   ARTYKUŁY   KATARZYNA SKOWRON, TOMASZ BOCHNAK Bibracte – współczesna historia celtyckiego oppidum ANNA JAROSZ-NOJSZEWSKA Polsko-francuskie umowy w sprawie ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym TOMASZ KOSIEK Wybrane doświadczenia Ziem Zachodnich w świetle narracji biograficznych osób wysiedlonych w akcji „Wisła” w 1947 r. MIROSŁAW KŁUSEK Definiowanie pojęcia nieruchomości ziemskiej w polskim prawodawstwie agrarnym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej i jego realizacji NATALIA ANTONYUK, MARIANNA GLADYSH Transformation of the European security system in the context of current geopolitical challenges ARTUR MORDKA Płaszczyzna obrazu i jej przemienienie. Uwagi do Jerzego Wolffa rozważań o obrazie BARTŁOMIEJ K. KRZYCH Gdy nauka staje się grą… (De)konstruktywnie i krótko o pewnych (nieczystych) regułach świata akademii   RECENZJE   ARKADIUSZ MACHNIAK Pamiętniki żołnierzy baonu „Pięść” Oddziału 993/W kontrwywiadu KG AK. Powstanie Warszawskie, zebrał i opracował Andrzej Zawadzki ps. Andrzejewski, wstęp Mariusz Olczak, Wyd. Katmar sp. z o.o., Gdańsk 2016, ss. 720 PAWEŁ GRATA Janusz Skodlarski, Władysław Grabski jako ekonomista (1874–1938), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 144   SPRAWOZDANIA   HUBERT KOTARSKI Sprawozdanie z seminarium naukowego „Synergia wybranych walorów Podkarpacia – zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT”, Rzeszów, 15 marca 2017 KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIśLAK XXXIII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna „Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”, Rzeszów, 28–29 marca 2017 BEATA JAMRÓGIEWICZ Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – aktualne trendy i kierunki badań”, Rzeszów, 28–29 marca 2017 PAWEŁ KUCA Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polityczne podziały w mediach – eksces czy norma?”, Rzeszów, 20–21 kwietnia 2017 DOMINIK BORATYN Sprawozdanie z konferencji naukowej „świat (po)rewolucji cyfrowej”, Rzeszów, 24 maja 2017 Informacje dla autorów Information for the authors

Skip to content