[wcas-search-form]

21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2(7)2018

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI     ARTYKUŁY   EDYTA MAJCHER-OCIESA Wynagrodzenia personelu zarządzającego przedsiębiorstw w województwie lwowskim w latach 30. XX wieku w świetle źródeł Ministerstwa Skarbu ANNA JANICKA Kredytowanie gospodarstw rolnych w województwie krakowskim w pierw-szych latach po zakończeniu II wojny światowej DARIUSZ GRALA Kondycja gospodarcza Polski na tle europejskim w latach 1990–2004 w aspekcie wykorzystania czynników produkcji MILENA PALCZEWSKA The essence of interdisciplinary research ANTONINA MYTKO Problems of information space protection and national information security in the conditions of the information democracy   VARIA KATARZYNA FLISAK Bibliografia publikacji pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok 2017   RECENZJE BARTŁOMIEJ K. KRZYCH Andrzej Niemczuk, Filozofia praktyczna. Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 342 GRAŻYNA WO¬NY Krzysztof Woźniakowski, Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945, Wydawnictwo Scriptorium, Opole 2016, ss. 443   SPRAWOZDANIA ANNA KOŁOMYCEW Sprawozdanie z konferencji naukowej Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium, 17–18 maja 2018 r., Lublin JAROSŁAW KINAL Sprawozdanie z konferencji Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim, 17–18 maja 2018 r., Kraków DOMINIK BORATYN Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka – Prawa człowieka i ich ochrona, 22–23 maja 2018 r., Rzeszów BEATA JAMRÓGIEWICZ Sprawozdanie z konferencji naukowej Socjologia – szkoły, paradygmaty, kierunki badań. Warsztaty mistrzów – edycja 2018, 5 czerwca 2018 r., Rzeszów

Skip to content