[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3(12)2019

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
ARTYKUŁY
DARIUSZ BOBAK, MARTA POŁTOWICZ-BOBAK, Przyczynek do poznania środkowej epoki kamienia w Polsce środkowo- -wschodniej. Mezolityczne stanowisko Pulki 1 w dolinie Wisły pod Puławami
PIOTR FRANASZEK, Działania Krajowego Towarzystwa Naftowego na rzecz postępu w przemyśle naftowym Galicji na przełomie XIX i XX w.
WACŁAW WIERZBIENIEC, Why did the Jewish combatants need Union of Jews Participants of Combat for Polish Independence in the Second Polish Republic?
JOLANTA SKIERSKA, „Alkohol jest wybitną trucizną nerwową”. Nadużywanie alkoholu w Polsce powojennej na przykładzie Zielonej Góry w latach 1950–1956
DARIUSZ TOMASZ GRALA, Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pochodzenia polonijnego jako en-klawa kapitalizmu w PRL i „inkubator przedsiębiorczości” liderów biznesu w III RP
SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI, Birth and development of the computer game industry in Poland. Analysis of selected cases
VERONIKA KOLAŘÍKOVÁ, Nationalism, modernity, museums. Inspiration by the theory of Ernst Gellner
MAREK A. MOTYKA, Od napojów energetyzujących do narkotyków. Nowe wyzwania polityki prewencyjnej I
RECENZJE
EDYTA MAJCHER-OCIESA, Damian K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Kraków 2019, Wydawnictwo Literackie, ss. 476
SPRAWOZDANIA
AGNIESZKA KAWALEC, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Mobilność w Galicji 1772–1914”, Iwonicz, 15–16 października 2019 r.
MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY, MACIEJ MILCZANOWSKI, KRZYSZTOF ŻARNA, Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka, Rzeszów, 16–17 października 2019 r.
JAROSŁAW KINAL, Sprawozdanie z drugiej edycji konferencji naukowej „Wiedza. Komunikacja. Działanie. Komunikowanie interdyscyplinarne”, Kraków, 17–18 października 2019 r.

Skip to content