[wcas-search-form]

20.52 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3(8)2018

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   ARTYKUŁY   PAWEŁ GRATA Krucjata antyalkoholowa w Sejmie Ustawodawczym i jej efekty (1919–1922)   IRENEUSZ BIENIECKI, IZABELA SZKURŁAT Charakterystyka jednostek pływających Flotylli Pińskiej Polskiej Marynarki Wojennej i możliwości ich wykorzystania   ADRIANA MERTA-STASZCZAK Konfiskata majątku poniemieckiego i opuszczonego na Dolnym śląsku przez instytucje państwowe w latach 1945–1956   ARKADIUSZ MACHNIAK Profilaktyka kontrwywiadowcza w działalności Wojskowej Służby Wewnętrz-nej w latach 1957–1990   ANNA KOŁOMYCEW Partnerstwa jako instrument partycypacji publicznej? Przykład lokalnych grup działania   HUBERT KOTARSKI Jak badać kondycję kapitału społecznego – doświadczenia i postulaty badawcze na przykładzie Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej   RECENZJE   BARTŁOMIEJ K. KRZYCH Karl Jaspers, Idea uniwersytetu, przeł. W. Kunicki, Narodowe Centrum Kultu-ry, Warszawa 2017, ss. 191. Bogusław śliwerski, Turystyka habilitacyjna Po-laków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 256. Idee uniwersytetu i etos badacza   DAMIAN KUTYŁA Leszek Gawor, Ekoszkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-szów 2017, ss. 220   GRAŻYNA WO¬NY Bogumił M. Woźniakowski, Szkice z historii polskiej masonerii, Wydawnic-two i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2018, ss. 104   SPRAWOZDANIA   JAROSŁAW KINAL Sprawozdanie z 5. edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Spo-łeczne i etyczne wymiary przemian”, Rzeszów, 17 września 2018 r.   BARTOSZ PASTERSKI Start projektu naukowego „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku”

Skip to content