[wcas-search-form]

Nagroda w Konkursie im. prof. Elżbiety Tarkowskiej dla profesor Beaty Szluz

Miło nam poinformować, że laureatką VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej została dr hab. Beata Szluz za książkę pt. „Przez zamknięte okno ganku”. Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografiach opiekunów rodzinnych. Uroczystość rozdania nagrody w Konkursie odbyło się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
uzasadnieniu wręczenia nagrody prof. dr hab. Jolanty Grotowskiej-Leder
Przewodniczącej Kapituły Konkursu czytamy:
– Dr hab. Beata Szluz uczyniła tematem książki świat opiekunów rodzinnych osób chorych na Alzheimera…. Wartością podstawową nagrodzonej monografii jest rzetelny opis rzeczywistości społecznej opiekunów tej kategorii osób zależnych. Na kartach książki czytelnik znajduje kompletny – dotyczący regulacji prawnych, dostępnych rozwiązań systemowych, relacji z chorymi, z innymi członkami rodziny i z instytucjami pomocowymi – obraz rzeczywistości społecznej osób pełniących rolę opiekuna rodzinnego osoby z chorobą Alzheimera.
Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!
Organizatorami konkursu byli:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne / Polish Sociological Association, Instytut Filozofii i Socjologii APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika Kultura i społeczeństwo.

*Zamieszczane zdjęcia, pochodzą z archiwum APS. Ich autorem jest Pan Tomasz Piotrowski. 

Skip to content