[wcas-search-form]

Nagroda im. Anselma Straussa dla dra Dominika Porczyńskiego

Z przyjemnością informujemy, że znamy już wyniku IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Anselma Straussa ustanowionej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu. Celem Konkursu jest promowanie wyróżniających się polskich badań twórczo rozwijających teoretyczną i metodologiczną perspektywę interakcjonizmu symbolicznego.  Podczas obrad w trybie on-line w dniu 26 maja 2022 roku, Jury jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu tegorocznej Nagrody im. Anselma Straussa Dominikowi Porczyńskiemu za książkę pt. „Warsztaty wyobraźni i parki rozrywki. Społeczne negocjowanie znaczeń w fandomach gier fabularnych”.

Dr Dominik Porczyński jest adiunktem w Zakładzie Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych (Instytut Nauk Socjologicznych). W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się społeczności fanowskie, metodologia badań jakościowych, problematyka dziedzictwa i pamięci społecznej oraz socjologia sztuki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Skip to content